Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

English
العربية
suomalainen
دری,
فارسی دری
русский

Nu får dina personuppgifter ett starkare skydd

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i Sverige och resten av EU. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför vill vi informera om hur vi hanterar dina uppgifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter (t.ex. personnummer, namn, adress och telefonnummer). Vi behöver uppgifterna för att kunna hantera lån och andra bibliotekstjänster som du får tillgång till genom ditt bibliotekskort. Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för fyra kommuner: Södertälje, Salem, Nynäshamn och Nykvarn.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6.1 punkt b.

Dina personuppgifter uppdateras mot folkbokföringen under den tid du är låntagare hos biblioteken. Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras från vårt register.

Om vi lämnar dina uppgifter vidare till en samarbetspartner, till exempel en leverantör av systemtjänster, skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet garanterar att leverantören bara får använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad. Skulle det ta längre tid får du veta orsaken till förseningen.

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen, kontakta:
Kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens dataskyddsombud: Maria Ekstedt
e-post: dataskyddsombud@nynashamn.se.

Läs mer om GDPR på nynashamn.se/gdpr och www.datainspektionen.se.
________________________________________________________________________________

Stronger protection for your personal data


The General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force in Sweden and the rest of the EU on 25 May 2018. The aim of the GDPR is to safeguard your personal privacy and your right to have your personal data protected. We would therefore like to take the opportunity to explain how we process your data.

How we process your personal data

We need your personal data when you receive a library card. Your personal data includes your name, address, personal ID number and telephone number. We need these details so that you can borrow items and use our other library services.

We save these details in our register of borrowers. This register of borrowers is shared by four municipalities: Södertälje, Salem, Nykvarn and Nynäshamn.

We process your personal data in accordance with article 6.1 point b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Your personal data is updated against the population register while you are registered as a borrower. If you have not borrowed anything for 3 years, your details will be deleted from our register.

If we pass your personal data on to any of our systems suppliers, we sign an agreement with them. This is called a personal data representative agreement.

The supplier may only use your details for the library services we have agreed on. The supplier must not pass on your details to anyone else.

Your rights
You have the right to know what information we hold about you. You can obtain a copy of this information, known as a register extract. On request, you will receive a register extract within one month. If this takes any longer, you are entitled to know the reason for the delay.

You can also ask for any incorrect details to be corrected, and for your details to be restricted or removed. In order to have all your details removed from our register, you will need to return anything you have borrowed and pay any charges.

If you would like to receive a register extract, ask to have your details corrected or object to your details being processed, please contact:
kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

You are also entitled to complain to the Swedish Data Inspection Board about the way your personal data has been processed.
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Would you like more information?
Contact the municipality’s data protection officer,
e-mail: dataskyddsombud@nynashamn.se
Find out more about the GDPR at datainspektionen.se and nynashamn.se/gdpr

Tillbaka
_______________________________________________________________________________________________

يتم حماية بياناتك الشخصية الآن بشكل أكبر

بداية من 25 مايو / آيار 2018 يدخل تشريع حماية البيانات الجديد حيز التنفيذ في السويد وباقي أنحاء بلدان الاتحاد الأوروبي. والغرض من إصدار تشريع حماية البيانات هو تعزيز سلامتك الشخصية والحق في حماية بياناتك الشخصية. ولذا نود أن نعلمكم بطريقة قيامنا بمعالجة بياناتكم الشخصية.

فيما يلي كيفية قيامنا بمعالجة بياناتكم الشخصية

عندما تتلقى بطاقة المكتبة، نحتاج إلى بياناتك الشخصية. ومن بياناتك الشخصية على سبيل المثال الاسم والعنوان والرقم الشخصي ورقم الهاتف. نحن نحتاج إلى البيانات لكي تتمكن من الاستعارة واستخدام خدمات المكتبة الأخرى.

ونقوم بتخزين تلك البيانات في سجل المستعيرين الخاص بنا. وتجدر الإشارة إلى أن سجل المستعيرين هو سجل مشترك لأربعة بلديات: سودرتاليا (Södertälje) و سالم (Salem) و نيكفارن (Nykvarn) و نيناسهامن (Nynäshamn).

نحن نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية وفقًا لقانون يُسمى تشريع حماية البيانات،
GDPR (General Data Protection Regulation)، المادة  6.1، النقطة b.

سيتم تحديث البيانات الشخصية الخاصة بك وفقًا لسجلات قيد النفوس العامة خلال الوقت الذي كنت فيه من المستعيرين في المكتبات. إذا لم تستعير أي شيء خلال 3 سنوات، فسيتم حذف بياناتك من السجل الخاص بنا.

إذا قمنا بتقديم بياناتك الشخصية إلى أحد موردي النظام الخاص بنا، فسوف نوقع اتفاقية معهم. ويطلق عليها اسم اتفاقية المعاونة في البيانات الشخصية (personuppgiftsbiträdesavtal)

يُسمح للمورد استخدام بياناتك فقط لخدمات المكتبات التي اتفقنا عليها. ومن غير المسموح لهم نشر بياناتك.

حقوقك

يحق لك معرفة المعلومات التي لدينا عنك. ويُطلق على ذلك الحصول على مستخرج السجل (registerutdrag). وتحصل على مستخرج السجل (registerutdrag) في غضون شهر. إذا كان الأمر سيستغرق وقتًا أطول، فسوف يتم إبلاغك بسبب التأخير.

يمكنك أيضًا طلب تصحيح البيانات غير الصحيحة، وأن يتم وضع قيود فيما يتعلق بالحصول على البيانات أو طلب حذفها. لكي تتمكن من حذف جميع بياناتك في السجل الخاص بنا، يجب عليك إرجاع ما قمت باستعارته ودفع أي رسوم.

إذا كنت ترغب في الحصول على مستخرج السجل (registerutdrag)، أو طلب أن يتم تصحيح البيانات، أو كان لديك اعتراضات على معالجة بياناتك الشخصية، فاتصل بـ:

kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

كما أن لديك الحق أيضًا في تقديم شكوى بشأن معالجة بياناتك الشخصية إلى مفتشية التدقيق المعلوماتي (Datainspektionen)، البريد الإلكتروني: datainspektionen@datainspektionen.se

هل تريد معرفة المزيد؟

قم بالاتصال بمسؤول حماية البيانات (dataskyddsombud) في البلدية،

البريد الإلكتروني: dataskyddsombud@nynashamn.se

اقرأ المزيد عن GDPR على: datainspektionen.se و nynashamn.se/gdpr

Tillbaka

__________________________________________________________________________________________

Nyt henkilötietosi suojataan paremmin

Uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan Ruotsissa ja muissa EU-maissa 25.5. 2018. Tietosuoja-asetuksen tarkoitus on vahvistaa yksityisyytesi suojaa ja oikeuksiasi suojata henkilötietosi. Siksi tiedotamme tietojesi käsittelemisestä.

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Kun saat kirjastokortin, tarvitsemme henkilötietosi. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus ja puhelinnumero. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voit lainata ja käyttää muita kirjaston palveluita.

Tallennamme tiedot lainaajarekisteriin. Se on neljän kunnan yhteinen: Södertäljen, Salemin, Nykvarnin ja Nynäshamnin.

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen (GDPR eli General Data Protection Regulation) artiklan 6.1 kohdassa b säädetyllä tavalla.

Henkilötietosi päivitetään väestökirjanpidosta niin kauan kuin pysyt kirjaston lainaajana. Jos et lainaa mitään kolmeen vuoteen, tietosi poistetaan rekisteristämme.

Jos luovutamme henkilötietosi jollekin järjestelmätoimittajistamme, asiasta laaditaan sopimus. Sitä kutsutaan henkilötietojen käsittelysopimukseksi.

Toimittaja saa käyttää tietojasi vain sovittujen kirjastopalvelujen yhteydessä. Toimittaja ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin.

Oikeutesi
Sinulla on oikeus tietää, mitä tietojasi meillä on. Voit saada ne pyytämällä rekisteriotteen. Saat rekisteriotteen kuukauden kuluessa. Jos aikaa kuluu enemmän, saat tietää myöhästymisen syyn.

Lisäksi voit pyytää, että virheelliset tiedot korjataan ja että tietojen käyttämistä rajoitetaan tai ne poistetaan. Kaikkien tietojesi poistaminen rekisteristämme edellyttää, että palautat kaiken lainaamasi ja maksat mahdolliset maksut.

Jos haluat rekisteriotteen tai pyytää tietojesi korjaamista tai niiden käsittelemisen estämistä, ota yhteys:
kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelemisestä Datainspektionen-viranomaiselle, sähköpostiosoite: datainspektionen@datainspektionen.se

Haluatko lisätietoja?
Ota yhteys kunnan tietosuojavaltuutettuun,
sähköpostiosoite: dataskyddsombud@nynashamn.se
GDPR-asetuksesta on lisätietoja osoitteissa datainspektionen.se ja nynashamn.se/gdpr

Tillbaka
_______________________________________________________________________________________________

معلومات شخصی شما اکنون بهتر محافظت خواهند شد

از 25 می سال 2018 بدینسو، مقرره محافظت معلومات عمومی در سویدن و بقیه کشورهای اتحاددیه اروپا قابل تطبیق خواهد بود. هدف از این مقرره عبارت از حفاظت بهتر محرمیت شخصی و تامین حقوق شما در برابر حفاظت معلومات شخصی می باشد. بنابرین ما میخواهیم بعضی اطلاعات پیرامون چگونگی طی مراحل معلومات شما را در اختیار تان قرار دهیم.

چگونه ما معلومات شخصی شما را طی مراحل می نماییم:

زمانی که شما برای اخذ کارت کتابخانه ثبت نام می کنید ما نیاز داریم تا در مورد شما معلومات شخصی را جمع آوری نماییم. این معلومات شخصی شامل نام، آدرس، شماره هویت شخصی و شماره تلیفون می شود. ما به این جزئیات نیاز داریم تا شما توانسته باشید اقلام مربوط به کتابخانه را به قرض گرفته و یاهم از سائر خدمات کتابخانه مستفید شوید.

ما معلومات شخصی شما را در فهرست مقروضین ثبت می کنیم. فهرست ثبت نام مقروضین در چهار شهر ذیل بگونه ای مشترک و یکسان اند: شهر سودرتالیه Södertälje، شهر سلیم Salem، شهر نیکوارن Nykvarn و شهر نینسهم .Nynäshamn

ما معلومات شخصی شما را مطابق با ماده 6.1 بخش ب قانون جدید که بنام مقرره حفاظت از معلومات عمومی یا  GDPRنیز یاد میشود طی مراحل می نماییم.

در طول زمانی که در کتابخانه ثبت نام نموده اید، معلومات شخصی شما در مطابقت با فهرست ثبت احوال نفوس به روز نگهداشته خواهند شد. در صورتیکه در جریان سه سال چیزی را از کتابخانه به قرض نگیرید، جزئیات مربوط به شما از فهرست ثبت کتابخانه برداشته خواهند شد.

هرگاه نیازی باشد تا ما معلومات مربوط به شما را به یکی از عرضه کننده گان سیستم کتابخانه خویش انتقال نماییم، در آنصورت موافقتنامه خاص را با آنها عقد خواهیم کرد. این موافقتنامه همکاری در خصوص معلومات شخصی نامیده میشود.

عرضه کننده تنها در ارتباط به خدمات کتابخانه که تحت پوشش این موافقتنامه قرار گرفته باشد از معلومات شما استفاده خواهد کرد. آنها اجازه نخواهند داشت تا معلومات شما را به دیگران انتقال دهند.

حقوق شما

این حق شما است تا بدانید که ما در مورد شما کدام نوع معلومات را ثبت نموده ایم. این مورد عبارت از استخراج معلومات از فهرست نامیده میشود. برای شما فشردۀ از معلومات تان که از فهرست ثبت اقتباس گردیده طی یک ماه ارسال خواهد شد. هرگاه مدت زمان زیادی را در بر بگیرد، دلیل تاخیر این کار به اطلاع تان رسانیده خواهد شد.

همچنان شما درخواست نموده میتوانید تا هرگونه معلومات نادرست تصحیح شوند و یاهم اینکه این معلومات محدود شده و یا حذف شوند. برای اینکه ما توانسته باشیم تمامی معلومات مربوط به شما را که در فهرست ثبت با خود داریم حذف کنیم، شما باید همه آنچه را که به قرض گرفته اید دوباره مسترد سازید و فیس قابل پرداخت را نیز بپردازید.

هرگاه خواسته باشید خلاصه ی از این معلومات را از فهرست ثبت درخواست نمایید، یا هم درخواست نمایید تا این معلومات تصحیح شوند و یاهم با طی مراحل معلومات تان مخالفت داشته باشید، لطفاً به آدرس و مرجع ذیل به تماس شوید:

kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

همچنان شما حق این را دارید تا در مورد چگونگی طی مراحل معلومات شخصی تان به اداره حفاظت از معلومات در سویدن (Datainspektionen) شکایت نمایید، ایمیل آدرس: datainspektionen@datainspektionen.se

آیا میخواهید معلومات بیشتر دریابید؟

با مسئول حفاظت معلومات شهرداری به تماس شوید:

ایمیل: dataskyddsombud@nynashamn.se

در مورد مقرره حفاظت از معلومات عمومی در ویبسایت یا datainspektionen.se بیشتر بخوانید  nynashamn.se/gdpjjj

Tillbaka

___________________________________________________________________________________________ 

هم اکنون اطّلاعات شخصی شما بهتر محافظت می شوند

از تاریخ 25 ماه می 2018 مقرّرات جدیدی برای حفاظت از اطلاعات در سوئد و سایر کشورهای اروپائی اجرا می شود. هدف از آئین نامه های حفاظت از اطلاعات مستحکم کردن حریم و حقوق شخصی برای حفاظت از اطّلاعات شخصی تان است.  به همین دلیل ما می خواهیم به شما در مورد چگونگی استفاده از اطلاعاتتان توضیح دهیم.

ما این گونه از اطلاعات شخصی شما استفاده می کنیم

زمانی که یک کارت کتابخانه می گیرید ما اطلاعات شخصی شما را لازم داریم. اطلاعات شخصی مانند نام، آدرس، شمارۀ شناسائی و شمارۀ تلفن. ما این اطّلاعات را لازم داریم تا شما بتوانید امانت بگیرید و از سایر خدمات کتابخانه استفاده کنید.

ما این اطلاعات را در سیستم ثبت امانات ذخیره می کنیم. سیستم ثبت امانات در بین چهار کمون مشترک است: سودرتلیه Södertälje، سالم Salem، نی کوارن Nykvarn و نی نس هام Nynäshamn.

ما از اطلاعات شخصی شما بر اساس یک قانون که مقرّرات حفاظت از اطلاعات شخصی نامیده می شود و GDPR (قوانین عمومی حفاظت از دادده ها) مادۀ6.1 بند b استفاده می کنیم،

اطّلاعات شخصی شما در زمانی که به عنوان امانت گیرنده در کتابخانه ثبت شده اید با اطّلاعات شما در ثبت احوال و اسناد به روز می شوند  در صورتی که به مدّت 3 سال چیزی به امانت نگرفته باشید اطلاعات شما از سیستم ما حذف می شوند.

در صورتی که ما اطلاعات شما را به یکی دیگر از استفاده کنندگانِ سیستم خود منتقل کنیم، با آنها یک قرارداد می نویسیم. به این قرارداد، قرارداد توافقات اطلاعات شخصی می گویند.

 

این استفاده کنندگان فقط می توانند اطلاعات شخصی شما را در مورد خدماتی از کتابخانه که با آنها توافق کرده ایم به کار ببرند. آنها همچنین اجازه نخواهند داشت که اطلاعات شما را فاش کنند.

حق و حقوق شما

شما حق دارید بدانید که ما چه اطلاعاتی از شما داریم.  به این کار گرفتن رونوشت ثبتی گفته می شود.  گرفتن رونوشت ثبتی یک ماه طول می کشد. در صورتی که بیشتر از این زمان طول بکشد می توانید در مورد علّت تأخیر سؤال کنید.

شما همچنین می توانید درخواست کنید که اطلاعات غلط تصحیح شوند، و یا اطلاعاتتان محدود شده یا حذف شوند. برای این که بتوانید تمامی اطلاعات را در مورد خودتان در سیستم ثبتی ما حذف کنید باید هرچه را که به امانت گرفته اید پس بدهید و جریمه های احتمالی تان را هم پرداخت کنید.

برای گرفتن رونوشت ثبتی، درخواست تصحیح اطلاعات  و یا از نحوۀ استفاده از اطلاعات خود شکایت کنید با شمارۀ زیر تماس بگیرید:

kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

شما همچنین حق دارید که در مورد نحوۀ استفاده از اطلاعات شخصی خود به ادارۀ بازرسی داده ها ایمیل برنید: آدرس ایمیل: datainspektionen@datainspektionen.se

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟

با نمایندۀ حفاظت از اطلاعات کمون تماس بگیرید،

ایمیل:  dataskyddsombud@nynashamn.se

شما می توانید در مورد GDPR در سایت های زیر بیشتر بخوانید: datainspektionen.se و nynashamn.se/gdpr

Tillbaka

_________________________________________________________________________________


Теперь ваши персональные данные находятся под усиленной защитой

С 25 мая 2018г. в Швеции и в других странах ЕС вступает
в силу Общий регламент по защите данных. Цель Общего регламента по защите данных — усиление мер по защите неприкосновенности вашей личности и по реализации права на защиту ваших персональных данных. В связи с этим мы хотим проинформировать вас о порядке обработки ваших персональных данных, принятом в нашей организации.

Порядок обработки ваших персональных данных

При выдаче библиотечной карты нам необходимо получить ваши персональные данные. К персональным данным относятся, например, имя и фамилия, адрес, личный гражданский номер и номер телефона. Нам необходимы эти данные для того, чтобы вы могли брать библиотечные материалы и пользоваться другими услугами, предлагаемыми библиотекой.

Указанные данные хранятся в реестре пользователей библиотеки.
Реестр пользователей библиотеки является единым для четырех муниципалитетов: Сёдертелье, Салем, Нюкварн и Нюнесхамн.

Обработка персональных данных происходит в соответствии с пунктом «б» статьи 6.1 Общего регламента по защите данных, GDPR (General Data Protection Regulation). 

Ваши персональные данные обновляются одновременно с обновлением налогово-демографического реестра учета населения в течение того периода, когда вы являетесь пользователем библиотеки. Если вы не берете библиотечные материалы в течение 3х лет, ваши данные удаляются из нашего реестра.

При передаче ваших персональных данных одному из поставщиков услуг для наших организационных систем, мы заключаем с этой организацией так называемый договор на обработку персональных данных.

Указанный поставщик услуг может использовать ваши персональные данные только при работе с теми аспектами услуг библиотеки, которые были согласованы с нами. Поставщики услуг не вправе передавать персональные данные третьим лицам.

Ваши права

Вы имеете право знать, какую информацию о вас мы обрабатываем. Данное право реализуется через получение так называемой выписки из нашего реестра. Вы можете получить выписку из реестра в течение одного месяца. Если получение выписки займет больше времени, вы можете узнать причину задержки.

Вы можете также отправить запрос на исправление неверных данных, запрос на ограничение использования данных или на их удаление. Для удаления всех ваших персональных данных из нашего реестра вам необходимо вернуть взятые из библиотеки материалы и при необходимости внести плату за услуги библиотеки.

При желании получить выписку из реестра, отправить запрос на исправление персональных данных или при наличии возражений против обработки данных, обратитесь к контактному лицу: kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se 

Вы также вправе отправить жалобу в связи с обработкой ваших персональных данных в Государственную инспекцию по надзору за соблюдением закона o защите персональных данных (Datainspektionen) по электронной почте datainspektionen@datainspektionen.se

Вам нужна дополнительная информация?

Обратитесь к уполномоченному представителю муниципалитета по защите персональных данных

по электронной почте dataskyddsombud@nynashamn.se

Дополнительную информацию об Общем регламенте по защите данных (GDPR) можно прочесть на веб-сайтах datainspektionen.se  и nynashamn.se/gdpr


Tillbaka

Sök

Språk